Aplikacja internetowa
dla Szkoły i Przedszkola
Głównym zadaniem aplikacji jest wsparcie i ułatwienie pracy dyrektorom, intendentom oraz księgowym.Dzięki aplikacji proces naliczania i rozliczania opłat jest efektywniejszy i bardziej produktywny.
Promocja !!!
Abonament za 1 zł
Oferujemy nasze rozwiązanie w promocyjnym rocznym abonamencie. Korzyść wynikająca z promocji to odroczenie abonamentu w czasie.

Jak nasza aplikacja

pomaga zarządzać

placówką?

Aplikacja ma za zadanie wspomóc proces naliczania i rozliczania opłat dla dzieci i pracowników. Przeznaczona jest dla intendentów w placówkach oraz pracowników księgowości rozliczających placówki.

img1_s

Rozliczanie

godzin

Kalendarz w prosty i szybki sposób nalicza opłaty za pobyt i żywienie. Zaletą kalendarza jest fakt automatycznego uzupełniania się co miesiąc wg określonych warunków zawartych w umowach, co w rezultacie daje ogromną oszczędność czasu pracowników.

img2_s

Księgowanie

automatyczne

Aplikacja daje możliwość nadawania indywidualnych kont bankowych dla dzieci oraz pracowników. Importując wpłaty z banku program samodzielnie przypisuje wpłaty do dziecka/pracownika oraz rozbija wpłatę na odpowiednie rodzaje należności. Dzięki czemu eliminujemy pomyłki.

img3_s

Wysyłka rozliczeń

w formie e-mail

Oszczędność czasu pracowników, poprzez błyskawiczną wysyłkę gotowych
już rozliczeń miesięcznych do rodziców, w formie maila.

Czytniki i karty

dla uczniów

i pracowników

Wirtualny pracownik notujący godziny wejścia oraz wyjścia.

Innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu zarówno rodzic jak i pracownik
otrzymuje w efekcie zestawienie faktycznego pobytu dziecka w placówce.
Zastosowanie czytników odciąża pracowników przedszkoli z obowiązku
ręcznej ewidencji.

Abonament za 1 zł *

Oferujemy nasze rozwiązanie w atrakcyjnym rocznym abonamencie.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapoznaj się z regulaminem albo skontaktuj się z konsultantem.

Co jeszcze potrafi

e-placówka?

img3_1

KOMU DEDYKOWANA JEST APLIKACJA

Z aplikacji korzystają dyrektorzy jednostek oświaty, intendenci oraz pracownicy
księgowości. W celu optymalizacji pracy każdy z użytkowników aplikacji ma
dostęp do danych z obszaru, którym zarządza.

img3_2

Definicje opłat na placówkach

Indywidualnie, zgodnie z wymaganiami danej placówki definiujemy opłaty oraz ich
stawki. Opłaty mogą być związane z żywieniem, pobytem dzieci w
przedszkolu, stałe opłaty miesięczne, sporządzanie posiłków dla pracowników
itp. Umożliwiamy również rozliczanie dofinansowań OPS.

img3_3

Rozliczenia księgowe

Rozliczenia zawierają księgowania należności wyliczonych w aplikacji oraz księgowania wpłat zaimportowanych z banku. Wpłaty te są automatycznie rozbijane na poszczególne rodzaje należności typu żywienie, pobyt dziecka, sporządzanie posiłku itp.

img11

Eksport do programu księgowego

Zaksięgowane w aplikacji należności oraz rozksięgowane na należności wpłaty można łatwo wyeksportować do programu księgowego. Oszczędzamy Twój czas i eliminujemy pomyłki pojawiające się w przypadku ręcznego księgowania.

img3_5

Druki Wpłat

Dla rodziców oraz pracowników aplikacja generuje wypełnione druczki wpłat, które można wydrukować lub wysłać do odbiorcy w formie e-mail jednym kliknięciem.

img3_6

Kalendarze

Kalendarze w prosty i szybki sposób umożliwiają naliczenie opłaty dzieciom i pracownikom.
Automatycznie uzupełniają się na nowy miesiąc wg określonych w umowie warunków.

img3_7

Raporty

Możliwość generowania dowolnych raportów i analiz zarówno przez
placówki jak i wydział oświaty. Standardowe raporty:

  • Należności
  • Opłaty uczniów oraz pracowników
  • Ilość wydanych posiłków oraz rezygnacji
  • Dofinansowanie z OPS
  • Salda zaległości
  • Wysyłka rozliczeń do rodziców w formie e-mail
img15

Import wpłat z Banku

Aplikacja samodzielnie przypisuje indywidualne konta bankowe powiązane
z konkretnym uczniem lub pracownikiem. Dzięki czemu oszczędzamy
cenny czas księgowych oraz eliminujemy ewentualne pomyłki. Aplikacja
umożliwia import wpłat z systemu bankowego i automatycznie przypisuje
wpłaty do wpłacającego dziecka/pracownika.

img16

Ewidencja dzieci i pracowników, umowy i aneksy

W aplikacji tworzona jest ewidencja dzieci oraz pracowników, dla których możliwe jest dodanie umowy i aneksów umowy oraz ich wydruk. Dla każdej gminy treść druków określana jest indywidualnie.

Bezpieczeństwo danych

i szyfrowanie SSL

Aplikacja jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane. Możliwa jest również instalacja certyfikatu bezpośrednio w przeglądarce użytkownika, wówczas niemożliwe jest logowanie do aplikacji z innego komputera.

Nasza aplikacja spełnia wymogi RODO pod względem przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwa.

Z naszej aplikacji

korzystają już:

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany, masz do nas pytania – skontaktuj się z nami!
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i dostosowujemy naszą ofertę pod konkretne wymagania.

Adres siedziby firmy

REKORD OŚWIATA Sp. z o.o.
Żory, 44-240, ul. Rozwojowa 2
NIP: 6511737259 , REGON: 386987330, KRS : 0000858991

Adres korespondencyjny

REKORD OŚWIATA Sp. z o.o.
Żory, 44-240, ul. Rozwojowa 2 Budynek B
NIP: 6511737259 , KRS : 0000858991